نقش مجلس باید در تغییرات بودجه محدود شود

وی تصریح کرد: منتها مدل بودجه‌ریزی ما باید تغییر کند. معتقدیم مدل بودجه‌ریزی ما برگرفته از چارچوب‌ها و دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول است که بر اساس تعریف خاص از دولت و وظایف خاص آن است اما بودجه‌ای که ما تنظیم می‌کنیم باید بر پایه مصارف و وظایف دولت اسلامی تحول پیدا کند.

«سید کاظم رجایی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره که تغییرات مجلس در لایحه بودجه هرچند از سر دلسوزی بود، اما موجب افزایش غیر قابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شده است، اظهار داشت: عقیده ما این است که بودجه وقتی به مجلس می‌رود مجلس نباید تغییرات اساسی در آن ایجاد کند. به‌ویژه حجم و متغیرهای اساسی آن نباید تغییر کند. این عقیده بر اساس مطالعاتی است که به آن رسیده‌ایم.

رجایی گفت: در ابتدا باید تعریف دقیقی از دولت اسلامی داشته باشیم و اینکه ماموریت آن چیست و چه کارهایی باید بکند و بعد این بودجه برای انجام وظایف دولت اسلامی بیاید و تنظیم شود. جداول آن باید برحسب اولویت‌هایی که یک دولت اسلامی وظیفه دارد تنظیم شود نه بر اساس آنچه الگوهای توسعه غربی می‌گوید و دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول است.

وی تصریح کرد: اگر مجلس می‌خواهد ورود پیدا کند نماینده‌ها و کارشناسان مجلس با کارشناس‌های دولت عجین شده و از بالا به پایین بودجه را بررسی کنند که وقتی به مجلس می‌آید در این زمان بحث تعارض منافع به میان می‌آید و همه را تخریب می‌کند و معلوم نیست چه بلایی سر بودجه بیاورد. وی گفت: به همین سبب معتقدیم مجلس باید در تغییرات در بودجه به‌ویژه متغیرهای اصلی آن محدود شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84938098/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اما اینکه مجلس نباید دخالت کند معتقدیم که لایحه بودجه در دولت باید به‌گونه‌ای دقیق تنظیم شود که نیاز به تغییرات اساسی در آن نباشد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری