نقش شاخص‌های عملکردی در بهبود وضعیت نظام مالیاتی بررسی شد


تهران- ایرنا- نقش شاخص‌های عملکردی در بهبود وضعیت نظام مالیاتی در سومین نشست از همایش «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» با حضور صاحب‌نظران در مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور بررسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968966/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری