نقش بلاک‌چین در تجارت بین‌الملل


تهران – ایرنا – ویلیام مگنوسون در کتاب دموکراسی بلاک‌چین، بیان می‌کند که محبوبیت بلاک‌چین به معنای اثبات عمق دوگانه بی‌اعتمادی مردم آمریکا به دولت‌ است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131329/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84