نقش انقلاب دیجیتال در نظم نوین جهانی


تهران- ایرنا- لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، در سخنرانی اخیر خود در نشست گروه ۲۰ (G۲۰) خواستار انقلاب دیجیتال در نظم جدید جهانی به منظور کاهش اختلافات شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85326444/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری