نقش ارزهای دیجیتال در افزایش سرعت دلارزدایی


تهران- ایرنا- بر اساس گزارش کارکنان صندوق بین‌المللی پول، حدود ۹۳درصد از بانک‌های مرکزی جهان در حال بررسی ارزهای دیجیتال هستند و این ممکن است دلارزدایی را تسریع کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237032/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری