نظر کارشناسان درباره مهار تورم و رشد تولید چیست؟


تهران- ایرنا- کارشناس معتقدند دلیل اصلی تورم تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی، هماهنگ نبودن تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی، نوسان نرخ ارز و شکاف بین عرضه و تقاضای کل است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138288/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA