نظر وزارت اقتصاد درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است


تهران- ایرنا- در پی انتشار خبری درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در نهاد FATF در برخی رسانه ها، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد تاکید کرد، نظر این وزارتخانه در این باره هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990065/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-FATF-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری