نظام مالیاتی بر ریل دکترین اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد


تهران-ایرنا- رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: ایجاد تحول در نظام‌های اقتصادی در بُعد سیاست و اجرا بسیار رابطه نزدیکی با پشتوانه‌های علمی دارد که به تصمیم‌سازی‌ها کمک کرده و نظام مالیاتی بر ریل دکترین اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036156/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری