نشست کمیسیون اقتصادی سوریه و ایران/ پیگیری ۱۵ یادداشت‌تفاهم امضا شده در سفر آیت‌الله رئیسی


تهران – ایرنا- سفیر سوریه در ایران اعلام کرد که هیات بلندپایه اقتصادی سوریه امروز یکشنبه برای شرکت در نشست کمیسیون اقتصادی مشترک سوریه و جمهوری اسلامی ایران وارد تهران می شود و در این نشست ۱۵ یادداشت تفاهم امضا شده در جریان سفر اخیر آیت الله رئیسی رئیس جمهور ایران و توافق صورت گرفته بین دو کشور برای ایجاد پروژه های راهبردی پیگیری می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184471/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری