نشست بریکس؛ تلاش برای دستیابی به نظم جهانی متعادل‌تر


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، یکشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: بریکس توسعه یافته متشکل از کشورهایی با نظام‌های سیاسی متفاوت خواهد بود که تمایلی مشترک برای داشتن نظم جهانی متعادل‌تر دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205373/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری