نشست بررسی چالش های بیمه‌ای پیمانکاران کشور برگزار شد


تهران-ایرنا- نشست بررسی و تبیین چالش ها و ارائه راهکارهای حل مشکلات بیمه‌ای پیمانکاران سراسر کشور با حضور عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و فعالان این عرصه برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168929/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF