نسل‌های آتی آمریکا میراث‌دار بحران بدهی این کشور


تهران- ایرنا- بحران بدهی دولت آمریکا در کنار روند رو به رشد دلارزدایی در جهان، چالش بزرگی پیش روی این کشور قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103072/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری