نسخه‌ جدید سامانه‌ی مودیان بروزرسانی شد


تهران-ایرنا- مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای، جزییات نسخه جدید سامانه مودیان را تشریح کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154344/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF