نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی ۳ درصد کاهش یافت


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ معادل ۲.۱ درصد؛ در سال ۹۸ معادل سه درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۵.۰۸ رسید و از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد، به طوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189888/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری