نزدیک به صفر بودن رشد اقتصادی در دولت گذشته

نزدیک به صفر بودن رشد اقتصادی در دولت گذشته

رییس سابق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: البته بقیه شاخص های کلان اقتصادی هم مؤید همین عملکرد درخشان است،شکسته شدن رکود تورم ۶۰ درصدی،افزایش ٤٠ واحدی ضریب جینی،بهره وری منفی، ضریب تشکیل سرمایه منفی (٤.٦-) بخشی از عملکرد دولت گذشته است.

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی در سال‌های ١٣٩٦ تا ١٣٩٩ نزدیک به صفر بوده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060100718/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی در این باره اظهار کرد: همه گزارش‌های منتشره توسط مراجع قانونی ذیربط در همان دولت تدبیر و امید ،عملکرد بسیار ضعیف شاخص‌های کلان اقتصادی  دوره هشت ساله آن دولت را به وضوح بیان کرده اند.میانگین رشد اقتصادی دولت تدبیر براساس گزارش رسمی منتشره خرداد ۱۴۰۰  مرکز آمار همان دولت، نزدیک به صفر بوده است.

نزدیک به صفر بودن رشد اقتصادی در دولت گذشته

وی افزود: از سوی دیگر، براساس گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال ١٣٩٦ تا ١٣٩٩ به ترتیب۲.۳، ۳-، ٢.٩-، ٤.١ بوده، به عبارت دیگر میانگین رشد اقتصادی چهار سال آخر دولت تدبیر ۰/۱۲۵ درصد یعنی تقریبا صفر بوده است.