نرخ مالیات در بودجه سال آینده افزایش نمی‌یابد/ اجرای کالابرگ الکترونیکی بعد از مرحله آزمایشی


تهران – ایرنا – معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: نرخ مالیات در بودجه سال آینده افزایش نمی‌یابد، بلکه با افزایش مودیان مالیاتی جدید سعی می‌کنیم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962145/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری