نرخ مالیات بر هر نخ سیگار در سال آینده چقدر است؟


تهران- ایرنا- نرخ مالیات بر هر نخ سیگار تولید داخلی ۵۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۸۰ تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تعیین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995821/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری