نرخ رشد جمعیت تا سال ۱۴۳۰ صفر می‌شود


تهران- ایرنا- سرپرست، امور فرهنگی، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه گفت: با روند کنونی، نرخ رشد جمعیت تا سال ۱۴۳۰ صفر خواهد شد و بعد از آن نیز نزولی می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231685/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B0-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری