نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم تک‌رقمی در برنامه هفتم/ اقتصاد ایران دانش‌محور می‌شود


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تعیین شده برنامه‌های اصلاحی قابل توجهی را در بخش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دنبال خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117999/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%DA%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری