نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم قابل تحقق است؟


تهران- ایرنا- در لایحه برنامه هفتم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی شده که دولت می‌بایست تلاش بیشتری برای نزدیک شدن به اهداف برنامه داشته باشد تا بتواند بیشتر از نظر دستیابی به اهداف، موفق‌تر عمل کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136214/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA