نرخ تورم از ۵۹.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۰.۱ درصد در مرداد ۱۴۰۱ رسید

به گزارش ایرنا، پیمان قربانی با اشاره انتشار آمار نرخ تورم از سال ۱۳۱۵ توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تاکنون، اظهار داشت: بانک مرکزی همواره بر اساس اصول علمی و فنی آمار نرخ تورم را تهیه می‌کند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه که در اردیبهشت و خرداد صعودی شده بود در مردادماه مجدداً نزولی شده به طوری که تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۰.۶ درصد کمتر از تیر ماه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84871667/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B9-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

وی افزود: بر اساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریورماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود اما در یک سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مردادماه امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت کاهش نرخ تورم ماهانه در مردادماه است چراکه بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها نرخ تورم ماهانه به بیش از ۱۰ درصد رسیده بود اما تورم ماهانه تیر ماه ۴.۳ درصد و تورم ماهانه مردادماه ۲.۴ درصد شده است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری