نرخ بیکاری آلمان چقدر است؟

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051106590/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، نرخ بیکاری در آلمان در ماه جولای به ۵.۷ درصد رسیده و این رقم نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

تعداد ساکنان آلمانی بیکار ۶۲ هزار نفر نسبت به ماه قبل افزایش یافت و با ۱۴۷ هزار نفر افزایش نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۲ به ۲.۶۲ میلیون در ماه جولای رسید.

در همین حال، اشتغال ناقص که شامل افراد در کاهش سیاست‌های بازار کار و ناتوانی کوتاه‌مدت برای کار نیز می‌شود، به ۷.۴ درصد یا ۳.۴۵ میلیون نفر رسید که نسبت به سال گذشته ۴۳ هزار نفر افزایش یافت اما با ۲۰۰۰ نفر تعدیل فصلی کاهش ثبت کرده است.

نرخ بیکاری آلمان در ماه جولای به ۵.۷ درصد رسید.

بر اساس تعدیل فصلی، بیکاری ماهانه ۴۰۰۰ نفر کاهش یافت و نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی به ۵.۶ درصد رسید.