نخستین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری نخستین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم، گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی، تبیین رویکردها و برنامه‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142690/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری