نخستین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و یمن برگزار شد


تهران- ایرنا- نخستین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری یمن، در سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197362/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری