نخستین سند اصلاح ساختار بودجه به زودی تقدیم رهبر انقلاب می‌شود


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: نخستین سند راهبردی اصلاح ساختار بودجه به زودی خدمت رهبر انقلاب ارسال می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178357/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF