نخستین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برگزار شد


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برگزاری نخستین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: کاهش تعداد تبصره‌ها، مولدسازی درآمدهای دولت، ارائه لایحه بودجه به‌صورت دوسالانه و تکلیف طرح‌های عمرانی، از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که باید در تدوین لایحه بودجه به کار بسته شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183644/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF