نحوه‌ ثبت اعتراض الکترونیکی به اوراق مالیاتی اعلام شد


تهران- ایرنا- سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مودیان مالیاتی ظرف مهلت‌های مقرر قانونی، اعتراض خود را به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور از منوی “داشبورد مالیاتی” بخش “درخواست‌ها” و گزینه “ثبت اعتراضات و شکایات”، ارسال کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050845/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری