نتیجه پنجمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به هشتم شهریور اعلام شد


تهران- ایرنا- حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، پنجمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به هشتم شهریور ۱۴۰۲ برگزار شد که در طی آن با برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌ بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مبلغ یک‌هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه عام به فروش رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215885/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری