نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: دولت در جلوگیری از فرار مالیاتی موفق عمل کرد


تربت‌حیدریه – ایرنا – نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد موفق دولت در جلوگیری از فرار مالیاتی باعث افزایش درآمدهای کشور شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85156769/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1