نارضایتی کارگران تحویل غذا در شهر نیویورک از حداقل دستمزد


تهران- ایرنا- به تازگی برای کارگران تحویل غذا که برای شرکت‌های سفارش غذای اینترنتی اوبر ایتس (Uber Eats)، دوردَش (DoorDash) ، گراب‌هاب (Grubhub) و ریلِی (Relay) در شهر نیویورک کار می‌کنند، حداقل دستمزدی تعیین شده است که هم کارگران و هم شرکت‌ها از آن ناراضی هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146347/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF