میلیاردرهای فراری در تور مالیات/ شناسایی ۱۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی در ۴ استان


تهران- ایرنا- سازمان امور مالیاتی در دوره تحول آفرین و هوشمندسازی نظام مالیاتی با سیاست مقابله با فرارهای مالیاتی بر روی دانه درشت هایی تمرکز کرده است تا با جدیت به این فرارها پایان دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055834/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری