میزان کسری بودجه امسال پس از ارسال جداول از مجلس مشخص می‌شود


تهران – ایرنا – با توجه به تاکید رییس جمهور بر احصای میزان کسری بودجه امسال پس از تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه بودجه دولت، اکنون رییس سازمان برنامه و بودجه کشور می گوید که میزان کسری بودجه برای تدوین متمم لایحه بودجه ۱۴۰۲ پس از ارسال جداول از سوی مجلس مشخص خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095890/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری