میزان قطعی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام معدنی ابلاغ شد

بر اساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست مصوبه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب می‌شوند. همچنین در این تصویب نامه هیئت وزیران فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه بودجه، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است.

گفتنی است که در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در فهرست محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی آنها، پیشنهادهای خود را جمع‌بندی کرده و در اختیار دولت قرار دهند.

دستور فرمایید با رعایت کلیه ضوابط قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد.”

در متن این بخشنامه آمده است:

به گزارش ایسنا، روزگذشته (۱۵ مرداد ماه)، علی‌اکبر شادمانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران پیرو نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزرات صنعت، معدن و تجارت(صمت)، میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را با مهلت اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۲ جهت اجرا ابلاغ کرد.  

“پیرو بند ۱ بخشنامه تاریخ 9 فروردین 1402، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۷۰۹۰۸ تاریخ دوم مرداد ماه 1402مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر مصوبه شماره ۶۸۷۶۲ت ۱۳۸۶ تاریخ 21 تیر 1402 هیأت وزیران موضوع دستورالعمل بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (مشتمل بر میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام) جهت اقدام ابلاغ شد.

دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه‌خام با اعتبار پایان سال را جهت اجرا به گمرک ابلاغ کرد.

اما به دنبال ابلاغ مصوبه هیئت وزیران و بودجه ۱۴۰۲، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در تعریف ارائه شده از مواد خام و نیمه خام و برخی از محصولات و میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کردند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051609879/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

میزان قطعی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام معدنی ابلاغ شد

یادآوری می‌شود که در پی انتشار دستورالعمل مربوط به عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام در قانون بودجه ۱۴۰۲، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کردند و در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شده پیشنهادات فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در این دستورالعمل، جمع‌بندی و در اختیار دولت قرار گیرد. در این جلسه به بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره شد که بر اساس آن با هدف حمایت از تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می‌شود. هیئت وزیران دستورالعمل این بند را اواخر تیر ماه تصویب کرد.