میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مشخص شد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب افزایش ۲۵ درصدی متوسط حقوق شاغلین و بازنشستگان در لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در این کمیسیون خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85339461/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری