میرکاظمی: نزدیک به ۱۰۰ درصد منابع بودجه محقق می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برخی اظهارات مبنی بر کسری بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: به لطف خدا میزان درآمد و مصارف ما تقریبا منطبق با بودجه هست و پیش بینی ما این است که نزدیک به ۱۰۰ درصد منابع بودجه ۱۴۰۱ محقق می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992817/%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری