میرکاظمی: می‌توانیم تورم را به زیر ۳۰ درصد برسانیم


تهران – ایرنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر اجزای تشکیل‌دهنده تورم در همه دستگاه‌ها مدیریت شود، قطعاً تورم کاهشی خواهد بود، گفت: اگر جدی عمل کنیم، می‌توانیم تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برسانیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068395/%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری