میرکاظمی:‌ رشد اقتصادی دولت روحانی با وجود مصارف ۲۹۰۰ همتی فقط چهار دهم درصد بود

میرکاظمی ادامه داد: با تمرکز دولت برافزایش درآمدها و انضباط مالی، علاوه بر پرداخت بخشی از این بدهی، بنا بر آمار بانک مرکزی در ۶ ماه اول عملکرد دولت یعنی پائیز و زمستان سال گذشته، رشد اقتصادی به ۵ درصد رسید و در بهار امسال نیز عدد ۳.۴ درصدی را ثبت کرد که بیانگر نتیجه‌بخش بودن اقدامات اقتصادی دولت است.

سید مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا اظهار داشت: در دولت گذشته طی ۸ سال بالغ بر ۲ هزار ۹۰۰ هزار میلیارد تومان عملکرد مصرف وجود داشت اما متأسفانه خروجی آن سقوط شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی شد.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رشد اقتصادی کمتر از ۴.۰ درصدی طی برنامه در حالی رقم خورد که بخش قابل توجهی از ۲ هزار ۹۰۰ هزار میلیارد تومان دولت گذشته از استقراض تأمین شد؛ موضوعی که امروز دولت سیزدهم را به دردسرهای فراوان انداخته است.

معاون رئیس‌جمهور افزود: درحالی‌که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده بود، میانگین رشد اقتصادی به کمتر از چهاردهم درصد (۴.۰) رسید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: بازی با کلمات هیچ‌گاه واقعیت تلخ اقتصادی و عملکردی که مردم نتایج آن را در سفره‌های خود لمس کردند، قلب نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914870/%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری