میرکاظمی: تاکنون ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مغایرت در لایحه بودجه ایجاد شده‌است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده در جریان بررسی در مجلس انتقاد کرد و گفت: امروز تا این مرحله از بررسی بودجه، غیر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت نرخ ساده، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043404/%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری