مولدسازی دارایی‌های دولت؛ هم قانونی و هم ضروری


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت علاوه بر اینکه مستند به تکلیف قانونی بودجه‌های سنواتی است، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مولد سازی دارایی‌های دولت را بر مبنای مطالبه مقام معظم رهبری و البته یک ضرورت بر زمین مانده اقتصادی دنبال کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042348/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری