مولدسازی بر مدار قانون


تهران- ایرنا- مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت چه زمانی که بر اساس مطالبه مقام معظم رهبری و در شورای عالی هماهنگی قوا به تصویب رسید و چه زمانی که به عنوان بندهایی از لایحه برنامه هفتم به مجلس پیشنهاد شد، مسیرغیرقانونی طی نکرده و آنچه انجام می‌شود با شفافیت حداکثری تحت نظارت تمام مردم است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85179619/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86