مولدسازی بر اساس اختیارات سران قوا مصوب شده است/ فرایند شفاف واگذاری‌ها


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: طرح مولدسازی بر اساس اختیارات قانونی سران قوا مصوب شده و در آیین‌نامه آن سازوکار ارزش‌گذاری و نحوه فروش دارایی‌های راکد شفاف بیان شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025225/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری