موفقیت در آزمون مذهبی‌ و سیاسی؛ شرط بانک جِی‌پی‌ مورگان برای مشتریان


تهران- ایرنا- دادستان‌های‌ کل جمهوریخواه از ۱۹ ایالت آمریکا، بانک جِی‌پی‌ مورگان را متهم کردند که حساب‌های بانکی مشتریان را به دلیل اعتقادات مذهبی یا سیاسی آن‌ها می‌بندد و میان آن‌ها تبعیض قائل می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111886/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری