موافقت کمیسیون تلفیق با انتظام بخشی به منابع دولتی + جزئیات


تهران- ایرنا- اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی با انتظام‌بخشی به منابع شرکت‌های دولتی و دارای مالکیت عمومی موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026984/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری