موافقت مجلس با هدفگذاری رشد ۸ درصدی در لایحه برنامه هفتم توسعه


تهران- ایرنا- رشد ۸ درصدی اقتصاد و ایجاد سالانه یک میلیون شغل از جمله مواردی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده (۲) لایحه برنامه هفتم توسعه با آن موافقت کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238669/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری