موافقت مجلس با بررسی یک فوریتی طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری


تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رسیدگی طرح اصلاح یک ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری با قید یک فوریت موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962806/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری