موافقت سازمان برنامه با پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام


تهران- ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی از موافقت سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تکمیل پروژه‌های بیمارستانی و ورزشی سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در سال ۱۴۰۲ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063050/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری