موافقت رئیس جمهور با اختصاص ۲ کشتی دریایی به مازندران برای تسریع در صادرات کالا


ساری- ایرنا- رئیس جمهور با درخواست استاندار مازندران مبنی بر اختصاص ۲ کشتی دریایی به مازندران برای تسریع در صادرات محصولات کشاورزی استان موافقت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237471/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری