موافقت خاندوزی با ۱۷ روز بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث


تهران – ایرنا – «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی با ۱۷ روز بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث همزمان با اربعین حسینی و هفته دولت موافقت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202628/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری