موافقت با واردات میلیون‌ها خودروی ایمن، کیفی و ⁧ استاندارد⁩

این مسئول در سازمان ملی استاندارد در پایان نوشتار خود تصریح کرد: استانداردسازی⁩ از جمله وظایف سازمان مردم، بدون ⁧حاشیه⁩‌سازی است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043019350/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFیک مسئول سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه چند ماهی است تاییدیه استاندارد چند مدل خودروی مشابه پراید متوقف شده است، تاکید کرد که این سازمان به خودروهای برند، مطابق با پارامترهای منطبق تاییدیه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: تایید نوع پراید و چند خودروی مشابه آن، ماه‌هاست که متوقف است.⁧

مدیر روابط عمومی سازمان ملی استاندارد شرط موافقت این سازمان با واردات انواع خودروها را ایمن بودن و کیفیت آن‌ها خوانده و تاکید کرد: این سازمان، با واردات میلیون‌ها خودروی ایمن، کیفی و ⁧ استاندارد⁩ موافق است.

به گزارش ایسنا، مصطفی آجرلو در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: سازمان ملی استاندارد ایران به خودروهای برند، بر اساس پارامترهای منطبق، تاییدیه می‌دهد.