موازی‌کاری‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی را برای دولت ایجاد می‌کند


تهران- ایرنا- معاون نوسازی اداری سازمان امور استخدامی گفت: در حوزه های مختلف موازی کاری‌های فراوانی وجود دارد که این موازی کاری هزینه‌های بسیار سنگینی را برای دولت ایجاد می کند که باید جلوی این هزینه‌های سنگین گرفته شود. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84954654/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری